موتور برق کمنز  ( دیزل ژنراتور کامینز )

برای قیمت دیزل ژنراتور کامینز با دیزل پارت تماس بگیرید .

 
 • SupportImg

  موتور برق کامینز 150kVA موتور دیزل کامینز مدل 6BTA5.9G2 ، ساخت انگلیس شش سیلندر – کوپله شده با ژنراتور استامفورد  1500 دور ساخت انگلیس به قدرت KVA 150 ، به همراه تانک سوخت ، اگزوز و باتری و تابلوی برق Manual کوپله فابریک کمپانی Cummins Power انگلیس.

 • SupportImg

  موتور برق کامینز 200kVA دیزل ژنراتور کامینز: موتور دیزل کامینز مدل 6CTAA8.3G2 ، ساخت انگلیس شش سیلندر – کوپله شده با ژنراتور استامفورد ساخت انگلیس به قدرت KVA 200 و RPM1500 به همراه تانک سوخت ، اگزوز و باتری و تابلوی برق Manual داخل کاناپی فابریک (سایلنت) کوپله شده در کمپانی AKSA ترکیه .

 • SupportImg

  موتور برق کامینز 250kVA موتور دیزل کامینز  Cummins مدل 6CTAA8.3G2، ساخت انگلیس کوپله ایتالیا با ژنراتور استمفورد انگلیس با قدرت 250 KVA با تانک سوخت روزانه، تابلوی برق معمولی، باتری، اگزوز کاوردار (سایلنسر فابریک)

 • SupportImg

  موتور برق کامینز 330kVA موتور دیزل کامینز  Cummins مدل QSL9G5 ، ساخت انگلیس کوپله ایتالیا با ژنراتور استمفورد انگلیس شش سیلندر  با تانک سوخت روزانه، تابلوی برق معمولی، باتری، اگزوز کاوردار (سایلنسر فابریک)

 • SupportImg

  موتور برق کامینز 350kVA موتور دیزل کامینز  Cummins مدل NTAA11G3 شش سیلندر ،کوپله چین با ژنراتور استمفورد با تانک سوخت روزانه، تابلوی برق معمولی، باتری، اگزوز